دستگاه تست پنج گاز| آنالیز گاز

توضيح فارسي : اندازه گیری , HC CO و CO2به روش اسپکتومتری مادون قرمز
oدقت اندازه گیری, HC CO و CO2به ترتیب 1/0, 001/0 و 01/0
oاندازه گیری O2 به روش الکتروشیمیایی با دقت 01/0
oمحاسبه ضریب لامبدا با دقت 01/0
oقابلیت اندازه¬گیری دور موتور (انتخابی)
oمجهز به فیلتر اضافی رطوبت گیر برای سوخت CNG و LPG
oمجهز به سیستم اتوماتیک خاموش کن برای جلوگیری از نفوذ بخارآب تقطیر شده در اتاقک تجزیه
oمجهز به پمپ مستقل برای جداسازی آب تقطیر شده در جریان آزمون
oمجهز به سیستم کنترل و تست داخلی برای کالیبراسیون
oقابلیت نمایش نتایج آزمون روی مانیتور و یا نوت بوک
oقابلیت ورود اطلاعات دستی
oقابلیت اتصال رایانه و انتقال نتایج به نرم افزار معاینه فنی
oمجهز به قفل نرم افزار
oانطباق با استاندارد OIML کلاس صفر که بالاترین دقت اندازه گیری و نمایش را دارد.
oپایداری زیاد در کالیبراسیون

قيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

parzansanat.com

واحد شمارش :

دستگاه

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9001